[BIN: 3694]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, S. Trondhjem .

1. Aa manden skulde te veaskogs,
-hei fara, te veaskogs-
der møtt'n ei kraake som sat og gol.
-hei fara! Fallturiu, turiu tura-
Ekstra opplysninger