[BIN: 3282]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Johanna Bugge Berge etter Else Marie Strande, Norderhov, Sør-Aurdal, Oppland eller Buskerud .

1. Aa Mannen1 han spendte sin Baagaa for Kne
-Falelileiti lamti luta.-
So skout 'n Kraaka, so ho falt ne.
-Falelileiti lamti luta.-
1Mannen = manden, kanske med d?
2. Aa Mannen han spendte sin Baagaa for Fot
So skout 'n Kraaka i hjertens Rot.
3. Aa Mannen han spendte for Foler 5
Men inte kunne'n rør 'a me dem.
4. Mannen spendte for Foler 10
Men inte rørde'n Kraaka me di.
5. Mannen han spendte for Hester 12
So kjorde'n Kraaka so Jorden skjelv.
6. Av hu(a)i gjore han 12 par sko
fe uta eit par han forærde si mor.
7. Kjøtte salta døm i alle sine Kar.
Det beste Stykje to'n Far.
8. Aa Suppa den kokte døm imellem to Berg
Aa 15 Kjæringer i Fette flout.
9. Taa Næbbet gjorde døm Tin(n)etapp
Taa Skræve gjorde døm Vaskarkrakk.
10. Taa Tarma gjorde døm 12 par Reip
Taa Klørne gjorde døm Møkkagreip.
11. Den som itte veit aa benytte Kraaka saa
Skjot a itte, men la ho gaa.
Ekstra opplysninger