[BIN: 3271]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1843 av W.F.K. Christie etter Danmark, .

1. Bonden i Skoven kom gaaende,
-Tra la la, la la la-
Saa Bonden Kraaka hoppende,
-Tra la la, la la la la.-
2. Saa satte han Riflen for sit Knæ,
Aa skjøt den Kraaka saa ho dat ne.
3. Saa satte han Riflen for sin Fot,
Aa skjøt den Kraaka i Hjerterot.
4. Saa kom der Bud ifraa Kongens Gaar,
Kor gjor Du af Kraaka Du skjøt igaar.
5. Af Hovedet gjorde jeg Kirkeknap,
Af Nebbet gjorde jeg Tøndetap.
6. Med Fjærene tækkede jeg alle mine Huus,
Af Talgen støbte jeg tolv Pund Lys.
7. Af Skindet syede jeg tolv par Skoe,
Foruden et par Tøfler jeg gav min Moer.
8. Og Kjødet jeg saltet i Tønder og Kar,
Foruden en Steg jeg gav min Far.
9. Af Skroget bygde jeg mig et Skib
Det bedste i Kongens Flaade giv [!]
10. Af Tarmene gjorde jeg Tagl og Reb,
Af Benene gjorde jeg Møkkegreb.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NIB T. Hannaas 6, s. 11f. (NFS, kopi) Den store kråka.

Sjå: W.F.K. Christie's oppskr. 1843. Over oppskrifta står: [Eit grønt oktavblad finst saman med Christies gaator hjaa HM: Christie]

Under oppskrifta står: Enhver vil vel troe at den visen er tant, Dog sverger jeg paa at alt dette er sandt.