[BIN: 3266]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Signe Kosi, Fyresdal, Telemark .

1. Mannen han kjørde i veaskog stin ta aa drag,
so hørd' 'n kraaka i londen gol.
-Falali lei falonta luta.-
2. M. kaam heim att aa kjærde seg
kraaka i londen drepe meg.
3. M. han spente sin bogji fe kne,
so skout 'an kraaka so den datt ne.
4. So spente han føri dei folane toll
so kjørd' 'an kraaka heim paa sitt golv.
5. Nebbi ha' 'n ti drykkjekrus,
av de sille drikke1 baa skrivar aa fut.
1skjenkte han
6. Av kløane gjore han mykjagreip
av tarmane gjor' 'an seg toll par reip.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCXLVIII, s. 10f. (NFS, kopi) Den store Kraaka.

Under oppskrifta står: Gunnhild Sundslid kunde Valivans-visa, og kvad so vent.