[BIN: 3265]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Talleiv Rudi, Fyresdal, Telemark .

 Mannen han gjekk at veaskog
ville han reven skjote,
treffer han Mikkel, broderen sin
fan ska no tordn' aa gali ditt skjinn,
laaner du meg kji huddane di
ti forningar onde loddane mi'
-ti jula.-
Nei du fær no inkji huddane mi
ti forningar onde loddane di'
-ti jula.-
Ekstra opplysninger