[BIN: 3258]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Guro Fossjord etter Tone Nuten, Kviteseid, Telemark .

1. Mannen han gjekk seg at veaskog
-Hei falleri fallerall all la, -
so hørd' 'n kraaka i londen gol
-Hei falleri fallerall all la.-
2. M gjekk heimatt aa klaga seg
"Eg trur denni kraaka vi' drepa -
3. Kjeringji svara sin mann paa stunn
Hev du hørt at ei k. hev drepe ein mann.
4. M. han spente sin bogje fe kne
so skout 'n ti k. so ho datt ne.
5. M - spente fe folane 12
so drog dei k. paa laavegolv.
6. Aa hui den gjer me ti 12 par sko
omframs de par og forærde mi mor.
7. Aa kjøte me salta i alle kaans kar
omframs de laar' eg forærde min far.
8. Nebbe de ha' me ti tonnetapp
aa hovue ha' me ti salaknapp.
9. Tarmane ha' me ti sleareip
aa føtan' dei - mykjag-
10. Aa furingjen ha' me ti drykkjekrus
so borgar aa bondar konn faa seg eit rus.
11. Den som inkje kann nytte ut kraakune so,
han æ ikkje vær'e ti kraakur sjaa.
12. Ougo dei ha' me ti vindougsglas
so dei skulle staa i vaar stue ti stas.
Ekstra opplysninger