[BIN: 3253]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Kjersti Lillegaard, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. Mannen reiste at veaskog
-Hei falleli Falalelilei.-
Der hørde kraaka i lundengol.
Det dønar i bondens rulannrei.
2. Mannen tenkte me sjave seg
tru denni kraaka kunne drepa meg.
3. Kjeringji tala av si forstann, o av si forstann
Kraaka drep ingjo kristen mann.
4. Mannen hann spente sin bogje fe' kne
so skout hann den kraaka so ho datt ne.
5. Saa spennte hann fe' dei folanne tolv
so kjøyrde hann kraaka paa laae - golv.
6. Av hovue gjore dei drykkjekrus
med vinganne tekte hann alle sine hus.
7. Aa føtanne he'n ti mykjegreip
aa tarmanne ha'nn ti sleareip.
8. Av bakenden gjore'nn foronderlig ting
han gjore sin kjærast ein røde gullring.
9. Aa den som ei kraaka ikkje kann nytte
saa hann sko ingjo kraake faa.
Ekstra opplysninger