[BIN: 3248]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1919 av Rikard Berge etter Sigrid Snusbakken, Seljord, Telemark .

1. Mannen han rest ovol veaskog
so hørd' 'n kraaka i londen gol.
2. M. tok sin bogje fe kne
de stuka i bonden (-?)
so - skout 'n den k. so d. datt ne.
3. M. sprette fe dei folane fem
endaa so konn' di kje røre den.
4. So sprett' 'n fe dei - ti,
endaa - røre di.
5. So - tolv
so kjørd' 'n kraaka paa laavegolv.
-Hei fala, falitu lalitu lallela.-
6. Av tarmane gjore han toll par reip,
kløæne gjor' 'n te mykjagreip.
7. Vengjin' ha' 'n te tekkje hus,
nebbe ha 'n te drykkjekrus.
8. Av hui gjor' 'n toll par sko,
--------

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCLXXXIV, s.32f. (NFS, kopi) Kraaka.

Sigrid Snusbakken, 65 år.