[BIN: 3247]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1918-19 av Tora Skolmen etter ukjent sanger, Land, Oppland .

1. Main hain skulde til tømmerskogs gaa
-Salololi og leia-
Saa fek hain nok høre dein kraaka gal
-Salololi og leia-
2. Main gjek hemat og klaga seg
Je trur dein kraaka vil dræpa meg
3. Hør du main du ska faa skam
tenkjer du kraaka tar'n levanes main
4. Main hain spende sin baagaa før kne
Saa skaut hain dein kraaka saa hu dat ne
5. Main hain spænde sin baagaa før fot
Saa skaut'n dein kraaka i hjerterot
6. Saa spende dæm føre dei faalaa-a fem
og endda inte fek rørt eit einaste lem
7. Saa spende dæm føre dei faalaa-a ti
Og endda vart da inte noko ta di
8. Saa spende dæm føre dei faalaaa tolv
Da kjørde dom kraaka paa stugugolv
9. Ta dona saa gjorde dæm dyna blaut
Dær hor æa li' mangen ein ridder kaut
10. Ta venga saa tekte dæm aille sine tak
Ta r. saa gjorde dom suppematfat
11. Ta tarmann saa gjorde dæm tommer og reip.
Ta beina saa gjorde dæm møkjagreip
12. Ta nebben saa gjorde dæm ture og tap
Ta hugui gjorde dæm kjærkjiknap
13. Dein kraaka var nyttig te mange slags ting
ta en gjorde dæm skraiddersyring
14. Dein som inte kan nytte dein kraaka saa
kain k. - a bak1 og lata a gaa
1Dette ordet er endbyt for eit anna ord. Det er da inga raa aa skrive ailt.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCLXXXIX, s. 41-43. (NFS, kopi). Overskrift Kraakvisa