[BIN: 3246]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Johanna Bugge Berge? etter Else Marie Stranne og Anders Stranne, Oppland og Buskerud .

 Aa mannen han spendte sin baagaa for kne.
-Fadalileiti lamti luta.-
So skout 'n kraaka so ho falt ne.
-Fali - - -
Aa mannen han spendte sin baagaa for fot.
So skout 'n kraaka i hjertens rot.
Aa mannen han spendte for Foler 5
Men inte kunnen røra me dem.
Man - foler 10
men inte
Mannen han spendte for hester 12
So kjørdn' kraaka so jorden skalv.
Kraaka hue aa skinne te skor.
Kjøtte salta døm i alle sine kar.
Det beste stykje to 'n far.
Aa ouppa dei kokte1 dom imellem to berg2
1op
2op
Aa 15 kjæringer i fetti flout
Næbbe gjorde dom tinnetapp
Skræve gjorde dom fiskarkrak.
Taa tarma gjorde dom 12 par reip.
Ta klønne gjorde dom møkkagreip.
Den som itte veit aa benytte kraaka saa
So skjot a ikke; men la ho gaa.
Ekstra opplysninger