[BIN: 3242]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Johanna Bugge Berge etter Fru Nilsen, Fyresdal, Telemark .

1. Mannen han gjekk seg til veaskog
daa höyrde han kraaka i lunden gol.
-Hei fallala-
2. Mannen gjekk heimat aa klaga seg
Kraaka i lunden vil drepa meg.
3. Saa kjeringji tala av sin forstann
kraaka ho drep ingen kristen mann.
4. Kraaka floug etti paa takji aa gol
Mannen han upp gjenom ljoren fór.
5. Mannen hann spennte sin bogje for kne
saa skout hann kraaka saa ho datt ne.
6. Saa setti dei fori dei folanne ni
men kraaka ho sprengde alle dei.
7. So spende dei fore dei folanne tolv
daa kjörde dei kraaka paa laavegolv.
8. So flaade dei kraaka aa fema ho sin
ho vog innpaa attan og tjuge pund.
9. Kjöte dei salta i tunne aa fat
aa tunga dei bruka ti jolemat.
10. Av skinni so gjore dei tolv par sko
Dæ finaste pare forærde dei mor.
11. Av tarmanne gjore hann sjuv par reip
aa klöann dei bruka ti mykagreip.
12. Nebbe so bruka dei ti kjyrkjebaat,
so rodde dei folkje baae til aa fraa.
13. Auga dei bryka ti stove - glas
aa veli dei setti paa kjyrkja ti stas.
14. Den som ei kraaka kann nytte saa,
den er ei ver' kraaka aa faa.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCCIX, s. 66f. (NFS, kopi) Den store Kraaka.

Under oppskrifta står: Etter bökur