[BIN: 3233]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Rikard Berge etter Trond Moen, Froland, Mo, Telemark .

1. Mannen han gjekk seg i veaskog
aa hørde den kraaka i londen gol.
2. Aa m reiste heim - atte, kjærde seg.
Eg meinar den k. vi -
3. Aa kj. tala av si -
Aa k ho - ingjen k. mann.
4. So reist 'n seg att om føstog dynn
- - -
5. So spente han - fy kne
so skout 'n k. ti ho datt ne.
?Han skøut 'a me burstøya)
6. Me vengjine tekkjer 'n adde si hus.
- - - - -
Truls treiv kingen i haar aa i skjegg,
so sett' 'n han paa femtande vegg.
-"Ligg upp, ligg der", sa T. mæ bogin.-
Ekstra opplysninger