[BIN: 3227]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1860 åra av A. Schneider etter ukjent sanger, Setesdal .

1. Mannen reiste at Skogje
Vil han Kraaka skjote.
Skaut han Kraaka, falt ho ne.
2. Nebbi ha han te Tunnitap
Monni ha han te Kjoleknap
3. Tarmann ha han te riste te Reip
Kløinn ha han te Møkjegreip
4. Vengjinn ha han te tekkje se Hus
aa Fui ha han te Drykkjekrus.
Ekstra opplysninger