[BIN: 3217]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Halldor O. Opedal etter ukjent sanger, Ullensvang, Hordaland .

1. Og mannen han sku på vedaskog ga',
-sullam o leo, leo la, -
so høyrde han ei kråka i lunden gol,
-sullam o leo, leo la.-
2. Og mannen han spente sin boge på kne,
so skaut han kråka, so ho datt ned.
3. Og mannen han spente for folane tolv,
so køyrde han kråka på låvegolv.
4. Tå skrybbet so gjorde han gangneskip,
det likaste som te Østeren gjekk.
5. Tå hovudet gjorde han kyrkjeknapp,
tå skolmi so laga han tunnetapp.
6. Med fjøri so tekte han alle sin' tak
og augo gjord' han te kyrkjeglas.
7. Tå hudi so laga han tolv par sko,
forutan ei tofla han gav ho mor.
8. Tå tarmane gjorde han tolv famnar reip,
tå føtene laga han møkegreip.
9. Og den som kje kråka kann nytta so,
han var kje verd ei kråka å få.
Ekstra opplysninger