[BIN: 3216]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Magne Aurom etter ukjent sanger, Sør-Odal, Hedmark .

1. Og mannen han skulle til vedaskogs gå.
-Sullalu lintu lentu la!-
Så fekk han høre den kråka gol.
-Sullalu lintu lentu la!-
Ekstra opplysninger