[BIN: 3214]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Tore Bergstøl etter ukjent sanger, Vest-Agder .

1. Bonden han skulle a skeuen gå
-Falla-la-la - - Trala-la-la.-
Der kom ei kråga hoppanse fram
-Dæ trulla i bunk fa-lalla-la.-
2. Å bonden han hifte bå øksa å teu
Han fleug som 'n hare øve marker å skeu.
3. Å bonden han heim te kona gjekk
"Æ tenkte ei kråga ville dreba meg."
4. Kona ho svarte straks på stann.
"Eg he aller heurt ei kråga kan dreba 'n mann."
5. "Ja æ dæ ingen hekse, æ skjyde den skal,
så den ska få et skammendes fall."
6. Bonden to børsa a skeuen han gjekk,
då kom den kråga hoppanse fram.
7. Då fuglan dei heure dæ skrekkeli skrall,
di fleug uda vera i tusentall.
8. Å bonden han samla et halvt hundre mann,
å dei bar te di sturta kvær einaste mann.
9. Å bonden han samla et hundre mann
Å dei fekk nok kvær einaste mann.
10. Så kom der et bo' frå kongens gård.
"Kor gjor' du a den kråga du skeud igår?"
11. "Skjinne dæ gjor' eg te toll par sko
foruden et par tøfla eg forærte te mor.
12. Kjøde dæ salt' eg i tønner å kar
foruden ei steig æ forærte min far.
13. A bulen gjore æ kongen et skib.
Dæ va dæ besta i hans flåde gjekk.
14. Tarman dei hadd' eg te teuer å tagl,
så skjibe kom i full kalas.
15. Hove dæ hadd' eg te kjørkjeknapp,
Nebben hadd'eg te kjørkjebåt.
Ekstra opplysninger