[BIN: 3201]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1867 av L.M.Lindeman etter Anne Olsdatter Aaseneie, Eggedal, Buskerud .

 Manden han spende si Børsa for Knæ,
-falleri-ri-
saa skaut han Kraaka saa den dat ni,
dæ donna paa Bonden paa rulleri.
Ekstra opplysninger