[BIN: 3200]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift juli 1866 av L.M.Lindeman etter Kristoffer Hansen Torgunnerud, Feiring, Akershus .

 Aa Bonden han skulde til Vea-Skogs gaa
-trallerallera, -
saa kom der ei kraake hoppende hen
-tralle-rallera trallerallela trallera.-

Ekstra opplysninger

UBO, Norsk Musikksamling ms. 2456 Mel. 1866, eske 203. Den store kråka.