[BIN: 3192]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av H. Ross etter ukjent sanger, uten lokalitet .

 So tog ha sin bogje aa spente for kne
So skaud han den kraagaa so hu datt ne.
-fallira, fallifallira, fallifallera.-
Ekstra opplysninger