[BIN: 3191]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av H. Ross etter ukjent sanger, Fyresdal, Telemark .

1. Mannen gjekk at Ve'askog, (Ve'eskog i Dialekten Moland)
-Farullom rei-
so höyrde han Kraaka i Lunden gol
-de dunar i Bondens Farullomrei.-
2. Bonden han spente1 sin Bogje fyr Kne2
so skout han den Kraaka, so ho datt ne3.
1sprette
2fyr Fot
3i Lunden gol
3. So sprette han fyri dei Hestanne fem
dei va' ki Kar ti le'e ein Lem.
4. So sprette han fyri dei Hestanne tolv
so drog dei den Kraaka paa Laavegolv.
5. Mæ Vingjinn' tekt 'an adde sine Hus,
av Nebbi4 gjore han ei Skjenkjarkrus.
4Fue
6. Av Tarmann snudde han sæg Toug aa Reip
aa Klöann ha' han ti Mykjagreip.
7. Av Fuluten gjore han ein undeleg Ting
der gjore han sin Kjærast ein röde Gullring.
( Veum)
8. Heim kom Mannen, han kjærde seg;
-hei fara, han kjærde seg-
"Eg meiner den Kraaka vi drepa meg"
-hei fara, litum, fara.-
9. Kjeringi svara mæ si Forstand
Kraaka ho drep ingjen kristen Mann.
Ekstra opplysninger