[BIN: 3189]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av O. M. Sandvik etter ukjent sanger, uten lokalitet .

 Kjøte i salta i kopper aa kar,
forutta steiken i send'om far.
Taa hu'n i gjorde me femten par sko'
forutta di tøflein i sende'n mor.
Taa fjørom i gjorde i nydeli seing
saa mang i flikka ha sove ti dein.
Taa levern i laagaa ein hederli rett,
saa femten skreiddare aat se mætt.
Ekstra opplysninger