[BIN: 3186]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Hæge Årmoti, Mo, Telemark .

1. Som Landst. B.1. Mellemslængjen: -hei falla, i veaskog-
Eftersl:
-hei falla, hei fallafaraliten, ralitu, rallela.-
2. Mannen kom heim å kjærde seg:
"no tenkjer eg, kråka vi' drepa meg.
3. Å kjeringi svara av sinn forstand:
"kråka drep ingjen kristen mann."
4. Så spende'n bogjen fyr sitt kne;
2den Linie som Landst. B. 3, 2.
5. Så la' han kråka på sleamei,
femta foler sprengde ho, fyrr ho kom heim.
6. Så salta han kjöte i tunnur å kar,
dæ beste stykkje forærde'n far.
7. Av hui gjore'n tolv par sko,
å de beste pare forærde'n mor.
8. Å fötanne ha' en ti' mykjagreip,
å av fitinne rister han seg av reip.
9. Som Landst. B. 8; kun: fui ha'en ti'.
10. Å nebbi ha' en ti tunnetapp
å hovue ha' en ti kyrkjeknapp.
11. Som Landst. B; : Lin. 2: ti kråkur få.
Ekstra opplysninger