[BIN: 3185]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1882-83 av Moltke Moe etter Liv Bratterud, Bø, Telemark .

 Efterstevet var:
Dæ stukar i mannæns hurom hei.
(Mellemslæng fandtes der ikke).
Da'n kom heim, sa'n:
"Den store kråka vi drepa meg."
"glömt."
Men kjeringa tala av all forstand:
"Å kråka drep ingen kristen mann!"

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Moltke Moe 17-19, s. 6-7. Overskrift Den store kråka.

Over oppskrifta står: (do)