[BIN: 3181]

Tosstein tala te staven sin

Oppskrift udatert av L. M. Lindeman etter ukjent sanger, uten lokalitet .

 Aa Tosten tala te Staven sin,
-Han Tosten, -
Aa meine du Isen bær me heim,
Sa Tosten,
-I Knell i knell i kneldrande Frosten-
Aa Tosten ut paa Isen steig,
Aa begge Bejna under han glei,
Paa Tosten.
Aa Kjeringa baade gret aa lo,
-Af Tosten-
Miste e Mannen, so fekk e daa Sko,
Af Tosten.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. Textbilag til L. M. Lindeman Norske Fjeldmelodier nr. 28, s. 5 overskrift Tosten