[BIN: 3177]

Tosstein tala te staven sin

Oppskrift udatert av ukjent samler etter ukjent sanger, Fjotland sogn og Fylke .

1. Tosten han tale te Staven sin
-i gnellande frosten-
aa meina du at isen berr
-i gnellande frosten.-
2. Han ut paa isen fær du sjaa aa
3. Tosten sokk aa luita flaut
aa alt hans mjøl de ble te graut.
4. Saa skikka de bu te kjæringa
-at Tosten han Tosten.-
5. No fær æ da me et par nye sko
6. Sa sette dei paa hestane told
-i gn(ellande frosten)-
saa kjørte dei han paa stovegolv
-Tosten han Tosten.-
7. Saa slepte dei baae store aa smaae
-Tooosten han Tosten-
nogen te kolle aa nogen te slaa
8. Den tid æg flaadde hans hageskjegg
-han Tosten han Tosten-
daa hava dei ei gaas sin femten egg
9. Den tid eg flaadde hans navletud
Tosten kom der fjorten Tosten udden ud
Ekstra opplysninger