[BIN: 3175]

Tosstein tala te staven sin

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .


1. Tostein tala te staven sin
-Tostein-
meiner du isen ber idag
-Tostein uti smellande frossveir.-

2. Staven svara likeså
gakk utaa, så fær du sjå.
3. T. ut på isen steig,
sokk han i mæ båe si' bein.
4. T. sokk å mjøli flaut,
alt dæ vatn dæ blei i graut.
5. T. læg i vålge skreik,
kjeringji sprang, ti ho blei bleik.
-Vi' du ha tobak Tostein.-
6. Ifrå loft te lislebu,
spila dei upp den kaddehu.
7. Dei gjore av den kaddehu
ti par stevlar å tolv par sko.
8. Der Gjekk 'kje av håts ein liten lapp,
de gjore ho seg av ein kyrkjestakk.
Ekstra opplysninger