[BIN: 3173]

Tosstein tala te staven sin

Oppskrift udatert av Ivar Aasen etter ukjent sanger, Nordhordland .

1. Tostein spurde Staven saa,
-Tostein-
"Kann eg trygt paa Isen gaa?"
2. Staven svarte Tostein daa,
"Stig utpaa, so faar du sjaa!"
3. Tosten ut paa Isen steig,
Isen ut ifraa Lande seig.
4. Kallen sakk, aa Posen flaut,
alt da Mjøle vart pi Graut.
5. Kjerringje baade gret aa log,
"Myste eg Kallen, so fekk eg daa Sko."
Ekstra opplysninger