[BIN: 3172]

Tosstein tala te staven sin

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Manen spurte staven sin.
- Tostein -
mein du isen bær meg fram?
-i gnaldrande frosten.-
2. Staven svarte manen saa:
trø utpaa, saa faar du sjaa.
3. Manen utpaa isen trein,
saa sakk han neri mæ begge sine bein.
4. Manen sakk aa paasen flaut
aa allt dæ mjøle blei te graut.
5. Mellem vegg aa litlebu
der spilte hu opp den kallehu.
6. Mellem bu aa litle vegg
der spitle hu opp det kalleskjegg.
Ekstra opplysninger