[BIN: 3170]

Tosstein tala te staven sin

Oppskrift udatert av Torleiv Hannaas etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Aa T. tala med staven sin
meine du isen bere mæ.
-Tosten-
2. T. ut paa isen gjekk
T. sank og staven flaut
og alt hans mjøl det blev som ein graut.
3. Kjellinga sto paa lanne og lo
ligge du dau so fær eg sk . . ?
4. Sette dei før 'an hestan to
kunde dei inkje røre han lik.
5. Sette dei før 'an hestan tre
kjørde dei 'an paa stove golv.
6. Kjellinga med sine nivar smaa
aa te aa rispe aa flaa.
7. Hui paa T. den var naa kje . . . ?
ti par støvler og tolv par sko.
8. Blei der endaa ein liten lepp
sydde dei det te ei . . . .?
9. Blei der endaa ein liten lepp
sydde - - - -
10. Blei der endaa ein liten snipp
so ho betala kongens skatt.
-T[osten].-
Ekstra opplysninger