[BIN: 3167]

Tosstein tala te staven sin

Oppskrift 1909 av Rikard Berge etter Rønnaug Hommen og Margit Dalen, Kvitseid, Telemark .

1. Tosstein tala ti staven sin,
tru isen ber'e meg heim i kvell,
-i kvell i gnellande froste.-
2. Staven svara T. saa,
gakk ne aa pröve, so fær du sjaa.
3. De fysste stige T. steig
-Tosstein-
daa totte han at isen seig.
4. De andre stigje T. steig
daa sokk han ne mæ baae sine bein.
5. T. laag i vokji skreik
kjeringji sprang ti ho blei bleik.
-Vi du hava tobak T.-
("Eg veit kje anten han kaam ot o att hell hott 'n gjore")
Eg gjætte tulla mi paa ein mog
de va' so lite ti beite
Eg trega mest'e paa T.
fe ho va' krulla
Skrubb hev eg skote aa bjönn hev eg ete,
men alli kjent makjen ti tullekjöte.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge LXXIV, s. 57.(NFS, kopi) Torstein

Rønnaug Hommen og Margit Dalen, fatiggarden i Kvitseid