[BIN: 3692]

Han Mass og han Lasse

Oppskrift 1910 av R. Berge etter Eivind Audversækre, Høydalsmo, Telemark .

1. Lars aa Masse vill' ut aa gaa
om trettandagen til ende,
sò saag di ein bamse i bakkjen sto.
"Ser du den?" sa 'n Mass
"Ja, de trur eg, " sa Lars.
"Ja, tak 'n i vare", sa 'n Mass
ti 'n Lars, Lars, Lars.
2. Mass spente bògjen upp fyri kne
for talikens venn,
sò skout 'n den bamsen i bakkjen.
"Skout eg godt", sa 'n Mass
"Ja de trur eg", sa Lars.
"Ja tak -
3. Aa Mass drog bamsen for i ti hovlouse by,
si sto der ei bikkje aa glante i skjy.
"Ser du den", sa 'n M
"Ja de trur eg", sa 'n L
"Ja, tak -
4. Mass slo kloi i bikkjas skjinn
for i talekens venn
sò vrengde han ut de som föer ha' vore inn
"Gjekk de godt", sa 'n M
"Ja de trur eg -
5. Mass drasse bamse ti hovlouse hus
aa der sill' di sita aa drikke seg eit rus.
"Æ du tyst", sa -
"Ja de trur eg -
6. M. han koka ein rjòmegrout
aa 15 trollkjeringar der uti flout.
7. Mass sette öltonna uppaa eit (skaap?)
sò slo 'n i seg kvor einaste taar
"Fy koss du drakk", sa 'n Lars
"De gjor godt", sa 'n M
"Men tak deg no vare", sa 'n M. ti 'n L, L, L.
8. Aa M. han drog ut sin tòllekniv
sò sett' 'n den i Lars'es liv
"Gjor' de vondt"? sa 'n M
"Ja de trur eg", sa 'n L
"Ja, kvi tok du deg kje vare", sa 'n M. ti 'n L. L.
Ekstra opplysninger