[BIN: 3689]

Hoffmannen.
prestekona og presten.
Bondens hustru

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1912 av Johannes Dale etter ukjent sanger, Rauland (Øyfjell), Telemark .

1. Der kommer en hovmand ridende,
-sagde presten-
be ham ind be ham ind
-sagde prestens hustru-
2. Hvor skal hovmand sitte da
i en stol ved mit bord.
3. Hvor skal jeg da sitte da
i en stol bort i en ro.
4. Vad skal hovmand drikke da
mjö og vin brendevin.
5. Hvad skal jeg da drikke da.
Ostesig mærremig.
6. Hvad skal hovmand spise da
steikt flesk smör og eg.
(Her er det borte et vers)
7.Hvor skal hovmand ligge da
i min seng paa min arm.
8. Hvor skal jeg da ligge da
i dit fjös med di kås.
Ekstra opplysninger