[BIN: 3688]

Hoffmannen.
prestekona og presten.
Bondens hustru

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av R. Berge etter Kjersti Lillegård, Telemark .

1. No kommer hommann ridende
- sagde presten-
Ri omkring, kom herinn!
-sagde prestens hustru-
2. Hór sko h. sitte da,
I en stol ved mitt bor.
3. Hvor skal jeg sitte da
I en ro ved min so.
4. Hvad skal h. spise da
steikt flesk smör aa egg.
5. Hvad skal jeg - spise
sur kjinneblande, vallegraut.
6. Hvor skal jeg ligge da -
I min seng paa min arm.
7. Hvor skal jeg -
Paa mitt loft ved min rokk.
8. Du er jo visst ei hore -
æ eg hore, si æ du tyv.
Ekstra opplysninger