[BIN: 3095]

Bondeguten

Oppskrift August 1914 av Torleiv Hannaas etter Gunnstein Terjussen Gjeveland, Åmli, Aust-Agder .

1. Der stander to venner paa Vatterlands Bro
-Hurra for dem sjung tralleretura-
Dei lova hverandre sin æra og sin tro.
-Tralleri, trallira, trallerallittorei-
2. Saa sto der naa ein fantegut og lydde derpaa
Han tenkte seg om, hvordan dette skulle gaa.
3. Ridderen rei og fanteguten sprang
og endaa kom fanteguten fortere fram.
4. Han pikka paa dynna med byrgevotten sin
Aa æ du naa mi jente saa lukker du meg ind.
5. Og jomfrua op af senja si sprang
saa let ho up dynna te veggen seg slaang.
6. Saa sette ho han paa forgjyllande skrin
saa skjænkte ho han baade mjød og saa vin.
7. Saa sette ho han paa forgjyllande stol
saa drog ho naa af ham baade strømper og sko.
8. Og jomfruen op af sengja seg sprang
og fanteguten ette te veggen seg slang.
9. Og jomfruen letta op i silkeserken sin
og fanteguen skura paa mæ fillegutten sin.
10. Saa sov dei tilsammen den natten saa lang
og ho som ei kjering og han som ein mand.
11. Og kjære min riddar naa stend du op
for naa lider her paa de tider min fader stander op.
12. Eg æ naa ingen riddar sjønt du maa seie naa saa
nei eg æ blot ein fantegut som kom her igaar.
13. Saa æ du ein fantegut som kom her igaar
saa ska du kje komme mæ livet herifraa.
14. Fanteguten seg ut af vindauga sprang
og den store lavge kniven etter han slang.
15. Jomfrua gjek seg paa golve og lo
Og no hev du gløemt dine pinnelappa sko.
16.Og skam saa gjev eg nogle lappa sko
for den jomfrens møidom han var naa saa go.
17. Min fader han reiser saa tit til by
saa kan han meg kaupe ein møidom som ny.
18. Og lat han kaupe otte aa lat han kaupe [ni]
saa hev du same hole som eg hev skura i.
Ekstra opplysninger