[BIN: 3091]

Bondeguten

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Aasne Spokkeli, Telemark .

1. De va tvo bonn som møttest på Engelands bru
-Heiurua heijuriua-
dei lova kvorandre si æra å tru.
Tru rett å slett over so grønan voll.
2. Han klappa på dynni mæ finganne
statt upp skjøn jomfru skrei lokunn ifrå.
3. Ingjo stevne hev eg lagt
å ingjen so lukkar eg inn um natt.
4. Mindes du kje den gang me møttest på Engelands bru
vi1 lova kverandre bå æra å tru.
1mi
5. Skjøn jomfru u ha på seg stakkjen blå,
so skreier ho lokunne bå två ifrå.
6. Skjøn jomfru ho la seg mæ stokkjen ne,
men ungersvenn han sprang veggjen te.
7. Her jomfru ho gjåre bå lekte å lo
eg meiner du stikker i veien for to.
8. Han bære meg for husbonden min
no ha eg sitt på låven min.
9. Ha eg vist du ha vori ein bondegutt
du ha 'kje silt kome her hvande ut.
10. Tenestguten ut i genom vindauga sprang
dei syllbudde knivanne i -----
11. Jomfru sprang på golve lekte å lo
hev du dinn møydom so eg di sko.
12. Dei junnlapper skorne so kann eg få,
men du fær så alli din møydom so go.
13. Min fader ska reise ti Kjøpenhavns by
å kaupe meg atte ein møydom påny.
14. Ja han må koupe so mange han vi',
men (du) fær alli den samma igjen.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge q, s. 4-6 Gjenta som ville gifte seg