[BIN: 3090]

Bondeguten

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Olav Talleivson, Telemark .

1. Der sto eit par på Vattelands bru
-hå hå ja ja tralallala-
dei lova hverandre sin ære å tro.
2. Tri netter, tri dage i den grøne1 lund
I bakhånd så låg der ein bondegut
han hørte på kværeinaste or.
1grønne
3. Då de mørkna i kvær den vrå
å bondegut han tok te krypa å gå.
4. Å bondgut klappa på dynna mæ fingane små
æ du min skjøn jomfru skrei lokunne ifrå.
5. Nei detti hev eg inkje forfatt
at eg slepper noken bondegut inn i natt.
6. Nei æg æ ingjen bondegut
for minneskje du på Vattelands bru
de lova kværandre2 kos ære å tru.
2kværaire
7. Jomfruen fram mot døri steig
å skreiddar lokunne å gjori på ein sveiv.
8. Jomfruen3 upp at veggjen steig
å ungesvenn inn at slokkjen frem.
3jomfruva
9. Så låge dei der den notte så lang
hu som ei kåna å han som en mann.
10. Då de josna i kvær ei kro
å bondegut han o kvitunne flukst.
11. Å b. ut gjenom vindauga sprang
å tre syllvkjepte kniva ette han rann.
12. Å - stig -- ette han veg.
13. Jomfruva sto i vindauga lo
å hev du min møydom so hev eg di sko.
14. Ja hav nå du mi pinnlappa sko
men alli so fær du din møydom so go.
15. Han far han reiser so trått ti by'n
der ska han koupe min møydom på ny.
16. Far han heve so fillen en hatt
der ska har gjeve min møydom att.
17. Ja om f. din han reiser til by
han må koupe silkje å fløyl
18. so fær du alli din møydom på ny.
19. Om f. d. h. k. en fillen hatt
so --- att.
20. Om du hev atte mi pinnlappa sko
møydomen fær du nå alli so go.
21. Då de lei av dei nettanne tri
då kom han atte den friar på ny.
22. Men då han fekk høyre å dette fekk spurt
at sjå henne ha vori en bondegut.
23. Då de lei av dei månenne tri
den smale skjøn jomfru hu tykkna om liv.
24. Jomfruva skreiv te den bondegut
ho sa ho vill vere hass elskeleg brur.
25. Men guten han svara tibake
du søkte dette live de sei te eg der va.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge m, s. 36-40. Overskrift Der sto eit par på Vattelands bru