[BIN: 3089]

Bondeguten

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter H. Kristiansen, Rindedalen, Seljord, Telemark .

1. Ridderen og jomfruen mötes på en bro
-hei fallerituri-hei falleritureia-
så lova de hinanden sin ære og tro.
-Hei falleri å rullom- å rei-
2. Men der aær nå ein læregut som hörde derpå:
"Å om aftenrn skal der væra jei!"
3. Å ridderen kjörde å læregutten sprang
men endå kåm læregutten fortare fram.
4. Han pikka på dynni med fingræne små,
"Kjære skjön jomfru skrei sokun i frå!"
5. "Nei ingen eg slepper nå inn her om natt!"
"Men hugsar du ikkje på den högaste bro1?
1 natteløse
6. Å jomfua opp oter sængjen sprang,
så smelde ho lokun i låsen den lang.
7. Så sette ho honom på forgyllende skrin
å skjænkte ho då honom båtte mjø2 å vin.
2 honning
8. Så sette ------- stol
å så dro ho av honom båtte sokkar å sko.
Ekstra opplysninger