[BIN: 3083]

Bondeguten

Oppskrift udatert av Gunnhild Kivle etter ukjent sanger, Telemark .

1. Ridderen rei og fanteguten sprang
-faderi fadera fade rullalla-
men endaa kom fanteguten fortare fram.
-Hurra for den fallera-
2. Saa sette ho han paa forjyllande stol
aasaa trekke ho av'n baahhe buksur og sko.
3. Aa jomfruge lett appi senga sprang
og fanteguten etter saa konne slang.
4. Aa fanteguten boga paa den heile lange natt
------
(Den verslina kan eg inkje).
5. Eg eg na ingen ridder om du det sul forstaa
men eg er bar den fantegut som var her i gaar.
6. Aaja er du den fantegut som var her i gaar
sa skaa du kje koma levans her ifraa.
7. Aaja fanteguten ut gjennom vindauga Sprong
pg sylvholka knivar i hælan paa han song.
8. Aa fanteguten slo og knusla og lo
ja no hev eg din møydom men du hev mine sko.
9. I morgo saa reiser min fader til byn
saa kan han sul kjøpe en møydom ijen.
10. Aa lat han kjøpe to aa lat han kjøpe tri
men endaa hev du -----
Ekstra opplysninger