[BIN: 3082]

Bondeguten

Oppskrift 1914 av Rikard Berge etter Mari Brendemo, Telemark .

1. Tvo venner di møttes paa Vatterlanns bro
di laavte hinanden sin ære aa tro.
-Sjung up falleralilalla di lovte-
2. Der sto daa ein bondegut aa lydder derpaa
I aften so vill han ti pigerne.
3. So han pikka mæ fingrene smaa
æ du inne skj. j. skrei loka ifraa.
4. Nei ingjen bestemmelse hev eg sat
slett ingjen so lukker eg inn om natt.
5. Jaamfru ha fingrane nakne aa smaa
ho skreide naa loka haa ti aa ifraa.
6. So laag di naa sammen den natti saa lang,
ja ho som ei kjerring aa han som ein mann.
7. Om morgon de begjynde at uleselig aad
b. han maatte ti trask' aa ti gaa.
8. D' æ inkje din kjærast du liggje mæ naa
men de æ ein bondegut kan du forstaa.
9. Ja æ det naa sant som du sei ut
so ska du kje slippe paa live her ut.
10. Bondeguten so hurtig paa vindue sprang,
tri sylvskafta knivar der efter ham rann.
11. Jaamfru sto atte i vindue lo
hev eg tapt min møydom hev du tapt din sko.
12. I morgen min faer han reiser ti byn
han kouper meg atte min møydom paa ny.
13. Han kouper deg ein aa --- tvo ---
men aller so faar du din møydom so go.
14. Jaamfrua byn
--- paa ny.
15. Han -- fire -- fem
men aller so faar du den samme igjen.
Ekstra opplysninger