[BIN: 3081]

Bondeguten

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Torgeir Veamyrane, Fyresdal, Telemark .

1. Ja har du min møydom so har eg dine sko.
2. Hvad skjøttæ eg om mine finnlappa sko,
naar eg have fengji din møydom so go.
3. Hev du no fengji min møydom so go
so ska du no ikkji sleppe me livet her ifraa.
4. Fanteguten fyri aa etti han sprang,
tri syliskjefti knivar der etti han rann.
5. Der sto dei tvo paa Vatterlanns bru
som lova kvarandre si ære aa tru.
Ekstra opplysninger