[BIN: 3076]

Bondeguten

Oppskrift udatert av Anton Aure etter ukjent sanger, Nes, Vest-Agder .

1. Jomfruen og ridderen møttes paa en bro,
dei lovte hverandre baade æra og tro.
-Falleralal lio li, falleralal lio li! Dei lovte o.s.b.-
2. Men for dem stod en fantegut hørte derpaa:
"I aften saa vil jeg til jomfruen gaa."
3. Den ridderen kjørte, fanteguten han sprang,
men enda kom fanteguten fortare fram.
4. Han pikket paa døren med fingran' dei fem,
han sagde: "Skjønna jomfru, du lukker meg vist ind!"
5. Jomfruen hun op av sin seng da mon sprang,
hun trakte i laasen ja saa at den sang.
6. Saa satte hun ham paa forgyllande skrin,
der trakte hun av ham baade hoser og sko.
7. Jomfrun hun op i sin seng da mon sprang,
fanteguten han efter i sengen sig slang.
8. Jomfruen til at letta paa silkjeserken sin,
----------------1
1 Andre lina kann ikkje prentast.
9. Der laa de og sov den hele lange nat,
ja hun som en kone og han som en mand.
10. "Sjaa no du ridder, maa du staa op!
Nu er det paa tid at min fader staar op."
11. "Jeg er ingen ridder, jeg sagde bare saa,
men jeg er en fantegut kom reisend' i gaar."
12. "Ja er du ingen ridder, du sagde bare saa,
aldrig skal du slippe med livet herifraa."
13. Jomfruen hun trak en forgyllande kniv,
den vilde hun sætta i fanten sitt liv.
14. Fanteguten han lett utav vinduet sprang,
saa glasset i stykker ja efter han sang.
15. Jomfruen stod efter paa gulvet og lo:
"Ja har du min møydom, saa har jeg dine sko."
16. "Hvad bryder jeg mig om finlappede sko,
som er lappet med finger og syet med traad."
17. "Imorgen saa reiser min fader til by,
han kjøber mig atter en møydom paany."
18. "Ja han maa kjøba fire, han maa kjøba fem,
men aldri saa faar du den sama igjen."
Ekstra opplysninger