[BIN: 3075]

Bondeguten

Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter Kjersti Haugland, Mo, Telemark .

1. Ei jomfru å ein ridder di møttes på ei bru
-å so no å so no falli leja-
der gav de kværandre si ære å sin tro.
-Du ædelege rosens blome.-
2. Å sto der ein bondegut, lydde derpå
"Iaften so sille eg te deg gå!"
3. Bondeguten fingla på dynni mæ finganne små:
"Å æ du mi jomfru, so skusslar du lokunn ifrå!"
4. Jomfruga ut oto sengji ho sprang
å so skussla ho lokunn, alt so di klang.
5. So tok ho den bondeg(utten), sette på ein stol
å trekkjer av honom båte hosur å sko.
6. Jomfruga kasta te sengji å gå,
bondeg(utten) etter i sprang å i trår.
7. Riddaren pikka på dynni mæ finganne små:
"Å æ du ein jomfr(u), so skusslar du lokunn du lokunn ifrå!"
8. "Å ingen so heve eg stevnar lagt,
å ingen anen legge eg no på min arm!"
9. "Æ du ein bondeg(utt), som kan segje no,
då skå du 'kje sleppe mæ live herifrå!"
10. Jomfr(ga) tala te jomfruga si?:
"du henter meg hit ein syvboga Kniv!"
11. Bondeg(utten) ut gjenom vindøje sprang,
den sylvboga kniven etter hælinne rann.
12. Jomfr(uga) skrassla å jomfr(uga) lo:
"Her heve lær sett att båte hosur å sko."
13. "Eg kan alte få noko lærlappa sko
men du fær aller att din møydom so go."
14. Min faer han reiser so ofte te by,
han kaupar meg att ett par hosur på ny."
15. Han kaupar meg fire, han kaupar meg fem,
men aller fær du att din møydom igjen."
Ekstra opplysninger