[BIN: 3072]

Møllardottera

Oppskrift 1924 av A. B. Larsen etter Ole Gunnersen, Nord-Odal .

1. De var to skræddær såm fann på et puss
-Før Anna, før daro - dio - dei!-
Døm ville å fri ti møllærns hu
-Fillijunkom - punkom - hahaha!-
2. Deim eine tog skræddærn å la uti en sækk.
Så bar han da hannom ti møllerns bækk.
3. "Kjære du møller du mala minn mæll
Han er nå itte rå, før je tørke n i kvæll.
4. Mænn da de vartt mørtt i høi innte krok
Da bejinne deinn sækken å rusle å gå
5. "Kjære moder! Å teinn det lus,
je trur de er kåmmin tjiver i vårt hus"
6. "Kjære moder! Sløkk det lis
de var itt anne katte såm speinnte hæl i mus"
7. "Å de var nå full katta me strestøvla på
?
8."Nå høller du ditt høl, ditt gamle haum
du sa nukk itte så, når du sjøl ville ha - "
Ekstra opplysninger