[BIN: 3071]

Møllardottera

Oppskrift udatert av Aslak Årtveit etter Vinje, Telemark, .

1. Dæ va' tri Skalkar1, dei tenkte upp eitt Rå,
- Olav Mortenson2, Peter3 ortenson - hoss dei sille Myllarens Dotter få.
- Olav Hanson, Petar Marenson å så ein kollutte Skræddar.-
1Sellar (T.M.)
2Olav Mortensøn (T.M.)
3Per (T.M.)
2. Som Landst. V.2. L.2: reiste dei seg te Myllar-B.
3. Som I,4. L.1: har. Eftersl. Jeisper å Pær Eirikson, Olav Hanson & c.
Forresten uvæsentlige Afvigelser fra I.
V.10 L.2: Katten hev 'kje Stevlar mæ Sporar på.
Ekstra opplysninger