[BIN: 3068]

Møllardottera

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Ingjebjør Hogjen, Telemark .

1. den ti vi kom te myllarens dam
så møtte dem myllaren drukken va' han.
2. Jesper å Per Eriksen, Ola Hansen Peder Marensen og så en skolutte skrædder.
3. Å æ' de du har uti sekken din
de æ' nå rug å gveite fin.
4. Å æ' de ---------- din
de æ' nå ost å kavring.
5. Sett den sekk i min datters seng
for de æ' de minste som musa gjeng.
6. Som de nå mørtna i hver en ro,
så bynja den sekken te krabbe å gå.
7. Å æ' de fe larm uti myllarens dam
----------
8. Å d'æ den gamle gråkatta som slo etter mus
Den gamle gråkatten ho går ikkje me støvlar mæ sporer på.
9. Å ti du gamle mor du ska få skam
du sa' ikkje på(?) da du sjøl ville trea' mann.
Ekstra opplysninger