[BIN: 3062]

Møllardottera

Oppskrift 1910 av Torleiv Hannaas etter Torkjeld Asbjørn Tonstad, Suldal, Telemark .

1. De va nå tri skalka dei dikta ei rå
-rummel rummel sone-
korleis dei sku den myllerens datteren få.
-felaring kom fei falleralala
- - - - fallera-
2. Dei to dei stapte den tredde i ein sekk
så bar dei nå den te møllarens bekk.
3. Å kjære min myllar må æg mala min sekk
de æ inkje rått dæ va tørka i går.
4. Å sekkjen den sette dei ve dotterens seng
for rotter å mus sku kje koma i den.
5. Men då her tog te mørkna i Kvær den kr(og)1
då begjynte den sekkjen te kruba å gå.
1krå
6. Å kjære mi mamma du tænder et lys
der æ komen ein dævel i myllarens sekk.
7. Å - - - sløkker lys
dæ va bare ein grå katt han slog ett ei mus.
8. Å dævelen slide jers gamla mus
nå he æg nå aldrig sett sådan ein grå katt.
9. Han trekte av sæg både spora å hatt
så fubba han myllarens datter i full gallop.
10. Om morgenen tidleg før sola skjein jus
då sprang kjæringjæ på dammen i sitt fudla bærus.
11. Myllaren han gikk sæg på lanne å taud
såg han kjæringjæ på dammen kor hu låg å flaud.
12. - - - hadde seg en krogette tang
hogg han kjæringjæ i rouæ å trekt' 'u på lann.
Ekstra opplysninger