[BIN: 3061]

Møllardottera

Oppskrift 1912 av Torleiv Hannaas etter Gabriel Andreassen Øya, Fyresdal, Telemark .

1. De va ei gong tre skjelma som niakt um ei rå
O-i-for-ei-a-a-
kosse dei skulle myllarens datter få
Fari-an-Rang-Rang- far-i-å.
2. Så tog dei to den tree o stapt i ein sekk
så bar dei han te myllarens bekk.
3. Å kjære min møllar du mala min mell
Her va vel kje rå te få tørka i kvell.
4. Å kjære - - - låna mæg hus
o så fri du min sekk bå for rotter o mus.
5. "Set så din sekk ved min datters seng
æg tru kje der ska vera så mysne - gjengt."
6. Men den ti her lei te å myrkna i hus
da begynte den guten te å kruba ud.
7. Den gamla kjeringjæ i slagbenkjen låg
ho sa den sekk hadde støvla mæ sporerne på.
8. Å ti mi kjæring du fikk skam
æg tagde i fjor den ti du fikk mann.
9. Å så kasta dei den kjering på møllarens dam
Å der fær du leggja te du sjæl driv i lann.
10. Kj. hu låg på dammen o flaud
o mannen h. gjekk på lanne o taud.
11. So kom der ein mann mæ ei krogette tong
o hogd 'enn i rauæ o drog 'enn på lann.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. BEI Torleiv Hannaas 430, 79-81.(NFS, kopi) Overskrift Myllardotteri.