[BIN: 3060]

Møllardottera

Oppskrift udatert av Moltke Moe etter Tarkjell Oftelid, Høydalsmo, Telemark .

1. De va no tri gutar som tenkte på rå,
-Snu ru te rultan ru
for å hjelpa mei
mæ den trea son ligge i tra ra ra-

dei tenkte på myllarens dotter å få.
-Fela let um lei
feli ali ali a
fela let um lei
feli ali ali a.-

Ekstra opplysninger