[BIN: 3059]

Møllardottera

Oppskrift udatert av Moltke Moe etter Sørine Persdotter Bergjen(?), uten lokalitet .

1. Der sto tre Gutta og laga ei Raad
-Rumeli o.s.v.-
Og den skulde Møllarens dotter have
-Oli Sling om Ding o.s.v.-
2. Da tok de den trea og stappa i en sekk
saa bar de den til Møllarens Bænk.
3. Aa kjære min Møller i male min Mjøl
Han er ikke naa han va tørka i Kveld.
4. Aa dentid det vart mørk i hver en (vrå)
saa begyndte den Sekkjen at krype (aa) gaa.
5. Aa kjære min fader I tænder Eders Lys
aa der komer Rotter i Møllarens Hus.
6. Saa klapped han hender paa hviden kinn
og tig kun stille aller Kjærsten min.
7. Aa kjære min Fader I slukker Eders Lys
det var ei Katt slog etter ei Mus.
8. Saa svarte den gamle som i Bænken laag
den Katta hadde Støvler med Spore (på).
9. Aa tijer du ikke stil, saa skald du faa Skam
i Morgen skal du paa Møllarens Dam.
10. Aa Mjøla de tok og Sekken dæn flaut
og alt de Mjøla flaug ufor i en Graut.
Ekstra opplysninger