[BIN: 3055]

Møllardottera

Oppskrift udatert av Moltke Moe etter ukjent sanger, uten lokalitet .


A: 1. Der sto tre Sjelmer aa maka paa Raa:
-Seruru rompompej, didldu, didldei
Falleri, fallerej, fallerallela;-

Hvorlunde di Møllerens Daatter sku faae.
-De rusler i Ro, de triller i Tro,
For Katt'n den sitter i hver en Ro.-

2. Di To took den trea aa stoppet ti en Sæk;
Der rejste di op med1 Møllerens Veg.
1[ve]
B: 1. Der stode 3 Gutter og maaka op Raad
Hordan de skulde Møllerens Datter faae.
2. De To tok den Tredje og stopp 'an i en Sæk
Saa bore de ham over Møllerens Bæk.
3. Aa kjære min Møller, I mala mit Mæl
Det er ikke raat2, det blev tørkad i Qvel.
2[vaat]
4. Setter den Sæk ved min Datters Seng,
At Musa ikke skal skade den.
5. Og da det blev mørkt uti hver en Vraa,
Begyndte den Sækken at kryba og gaae.
6. Aa kjære min dader, I tænda Eders Ljus,
De er kommen Tyv udi Eders Huus.
7. Men Gutten klappa jenta paa hviden Kind:
Ti still'! Du skal bli' Allerasæresten min!
8. Aa kjære min Fader, I slukke Eders Ljus
Det var den store Katta - fløi efter e Mus.
9. Tilsvarta Kjærringa i [ ? ] laa:
Den Katta har naa gule Skindblyer paa.
10. Tier du ei stilla, saa skal du faae Skam;
I Morra skal du flyte i Møllerens Dam.
Ekstra opplysninger